TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NGOẠI THƯƠNG

  • Địa chỉ: 42-46 Phan Châu Trinh, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu Tp. Đà Nẵng
  • Hotline: 0236.653.9999
  • Email: Caodangngoaithuong@gmail.com
  • Website: www.NTG.edu.vn